Zvlhčovače

Zvlhčovače vzduchu HERRMIDIFIER® jsou přístroje s padesátiletou tradicí. Pro průmyslové i domácí aplikace nabízíme zvlhčovače různých provedení, pracující na principu přímého rozprašování drobných částeček vody do vzduchu, nebo na principu parního vyvíječe.

 

DUAL PNEUMATIC

Jedním z nejrozšířenějších systémů je DUAL PNEUMATIC. Tyto systémy jsou úspěšně instalovány v rozsahu od malých chladíren potravin k velkým otevřeným prostorům tiskáren. Je také ideální pro použití ve znečištěných atmosférách, protože systém je úplně uzavřený a okolní vzduch jím nemůže procházet. Je nejvhodnější pro použití v potravinářství, prostorech pro skladování banánů, prostorách na zpracování dřeva, tiskárnách a textilních závodech.

Provoz DPA systému Herrmidifier (Dual Pneumatic Atomizing - Dvojitý vzduchový rozprašovací systém) je plně automatický a řízený vlhkoměry. Součástí systému jsou řídící uzly s elektromagnetickými a regulačními ventily, které řídí provoz systému a upravují požadovaný tlak vody a vzduchu. Jestliže relativní vlhkost (RH) poklesne pod nastavenou hodnotu, kontakty hygrostatu propojí elektrický okruh a tím otevřou solenoidový ventil v sekci řízení vzduchového okruhu. Jakmile se zvýší tlak na hodnotu, potřebnou k rozprašování, tlakový vzduchový ventil otevře vodní solenoidový ventil a spustí přívod vody.

Voda rozprašovaná tlakovým vzduchem tvoří drobné kapičky v průměru ve velikosti 7.5 mm. Tyto kapičky jsou rozprašovány přímo do vzduchu, kde se rychle odpařují do plynného stavu a rychle zvyšují relativní vlhkost bez nebezpečí samovolné kondenzace. Když je dosaženo požadované úrovně relativní vlhkosti, hygrostat přeruší obvod a všechny solenoidové ventily se uzavřou, čímž ukončí přívod vzduchu i vody do rozprašovacích hlav. Tlak vzduchu poklesne únikem směšovacími hlavami postupně k nule a vytlačí na konci každého cyklu všechnu vodu ze směšovacích komor.

Při provozu zvlhčování nedochází k odstřikování velkých kapek ani k odkapávání vody z rozprašovacích hlav, protože odpružené sedlo vodního ventilu se uzavře v okamžiku, kdy dojde k poklesu tlaku vody. Současně je v hlavě vysunuta vpřed jehla z nerezové oceli, který vyčistí otvory trysky. Toto samočištění rozprašovacích hlav je tak účinné, že údržba je vyžadována obvykle pouze jedenkrát ročně. Předností systému je dlouhá životnost a spolehlivost daná použitím kvalitního materiálu (pokovená mosaz, nerez a nylon).
Pozitivním doprovodným jevem funkce zařízení je efekt adiabatického chlazení prostoru, zvláště v letním období.

PROVOZ A POUŽITÍ

Za čtyřicet letech praktického provozu mnoha systémů se Dual-Pneumatic opakovaně osvědčil v řadě různých oblastí, v nichž byl instalován.

K dispozici jsou tři základní typy zařízení:

Standardní systém je zvláště vhodný pro aplikaci v podmínkách, kde nevznikají problémy kvůli obsahu minerálních částic v rozprašované vodě. Systém využívá vodu z běžného rozvodu a je těsný vůči okolnímu prostředí, čímž vytváří vhodné podmínky pro zvlhčování "nečistého" prostředí, během provozu se do systému nemohou dostávat například prachové částice z okolního vzduchu. Při nízkých teplotách prostředí (-10C - +130C) a při požadavku na relativně vysokou vlhkost (70 - 95%) je Dual Pneumatic jediným zařízením, schopným v takových podmínkách pracovat.

Zařízení je možno používat například v provozech typu :

· Pekárny

· Chlazené skladovací prostory

· Potravinářský průmysl a skladování potravin

· Dřevařský průmysl

· Skladování kůží

· Skladování papírenských výrobků

· Tiskárny

· Výroba textilu

· Odlévání stavebních dílů

Systém pro čistá prostředí je k dispozici v provedení s rozprašovacími hlavami z nerezové oceli a s vodními řídícími sekcemi upravenými pro použití demineralizované vody.

Zařízení je možno používat například v provozech typu :

· Výroba polovodičů

· Výroba komponentů s tištěnými spoji

· Laboratoře

· "Čisté" výrobní prostory

· Všechna další prostředí, kdy by použití vody z běžného rozvodu mělo v důsledku obsahu minerálních látek ve vodě nepříznivý vliv na pracovní podmínky, resp. výrobní proces.

Třetí typ zařízení představuje provedení s prvky použitelnými pro aplikaci ve výbušném prostředí.

Doplněk zvlhčovacích systémů - zařízení na úpravu vody ECOTEC

Tento unikátní způsob úpravy vody před jejím vstupem do systému snižuje úroveň škodlivých minerálií ve vodě, zajišťuje její rovnováhu, a tím zlepšuje výkonnost systému a prodlužuje jeho životnost. Tento exkluzivní systém pro předúpravu vody je použitelný pro kterýkoli zvlhčovací systém HERRMIDIFIER .

Technické parametry

Požadovaný tlak vzduchu na vstupu do regulačního uzlu 4,5 baru
Požadovaný tlak vody na vstupu do regulačního uzlu 3,5 baru
Kvalita vody  ( doporučená filtrace mechanických  nečistot 5 – 10 μm) pitná voda dle ČSN 75 7111
Kvalita  stlačeného vzduchu  dýchatelný vzduch, olej do 0,003 g/m3, bez kondenzátu
Zvlhčovací výkon ( pro 1 dvojici trysek) od 3 do 7 kg vody za hodinu dle typu
Spotřeba vzduchu  40 m3 vzduchu na 100 kg vody
Zvlhčovací výkon celkový na  1 sekci  ( pro řídící systém s 3/4” připojením) max. 250 kg vody za hodinu

 

HERRMIDICOOL
Systémy zvlhčování vzduchu přímým rozprašováním vody jsou dodávány i v provedení přizpůsobeném k montáži do potrubních rozvodů vzduchu – provedení Herrmidicool.

Řídící jednotky pro ovládání provozu zvlhčovačů HERRMIDICOOL a DUAL PNEUMATIC jsou dodávány v provedení elektrickém nebo pneumatickém a mohou být dodány v nevýbušném provedení. Podle potřebného výkonu zvlhčování jsou dodávány s připojovacími rozměry 1/4“ (pro výkon 30 kg/h), 1/2“ (pro výkon 120 kg/h) nebo 3/4“ (pro výkon 250 kg/h).

 

HERRTRONIC
Samočinný elektronický odpařovací systém Herrtronic Line.

Tato skupina elektronických odpařovacích zvlhčovačů nabízí uživatelům poslední mikropočítačovou technologii a široký rozsah kapacit a schopností. Systémy jsou extrémně účinné a mohou používat měkčenou vodu. Jednotky jsou ideální pro použití v čistých prostorech a místnostech s počítači, telefonních ústřednách, školách, úřadech a tiskárnách.

Pro úpravu vody používané pro zvlhčování slouží unikátní jednotka pro úpravu vody ECOTEC. Tato jednotka pracuje na principu deionizace a reverzní osmózy. Používáním upravené vody pro napájení systému zvlhčování přináší značné výhody : zvýší se životnost zvlhčovačů a jejich provozní spolehlivost, klesnou náklady na jejich údržbu a prodlouží se intervaly servisních prohlídek.

HERRICANE

Centrální odpařovací systém Herricane série CS

Parní zvlhčovací systémy Herrmidifier Herricane série CS jsou vhodné pro nové nebo rekonstruované průmyslové aplikace montované do potrubí. Nabízejí dokonalé využití energie a nemají konkurenci při rovnoměrné distribuci páry. Herricane série CS je zkonstruován z nerezové oceli pro vysokou zátěž, nevyžaduje údržbu a nabízí kapacitu zvlhčování až do 1000 kg páry za hodinu. Pro vyšší výkony je možné systémy montovat paralelně vedle sebe.