Řezací stoly

Při termickém řezání nemohou být vyloučeny prach, výpary a plyny. Tyto látky často extrémně znečišťují životní prostředí a jsou škodlivé pro zdraví. Musí být proto dbáno na zákonem předepsaná kontrolní měření pro dodržování platných koncentrací znečištění.

 

Stůl TEKA při termickém řezání účinně chrání Vaše zaměstnance a výrobní prostory před zdraví škodlivými látkami, které vznikají při tepelném dělení materiálu. Kombinací odsávacího a filtračního zařízení TEKA se stolem pro řezání dosáhnete bezpečně dodržení zákonných limitů škodlivin v pracovním prostředí a podmínek inspekce ochrany životního prostředí při tepelném dělení.


Stoly TEKA na řezání jsou vybaveny automatickým ovládáním klapek pomocí sklopných ventilů. Nad stolem se nachází stabilní plochá ocelová úložná deska pro materiál. Pod ní se nacházejí rošty pro zachycení drobných dílů. Vznikající kouř a prach se odsává u jednotlivých sekcí, které se otevírají a zavírají podle polohy řezací hlavy pomocí kruhových ventilů. Ve sběrné vaně se shromažďuje struska a hrubší prach. Vana se může vyjmout pomocí jeřábu. Nastavením jednotlivých sekcí se nutný odsávací výkon redukuje na minimum.


Protože stůl pro termické řezání se montuje přímo na místě, nevznikají žádné problémy s transportem. Ani u velkých stolů není nutný pro transport velký nákladní automobil nebo jeřáb. Tím se minimalizují transportní a montážní náklady.