Laminární jednotky

 

MAC 10

V průmyslu, laboratořích, farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví se často setkáme s požadavkem vytvořit zónu definovanou čistotou vzduchu - tzv. čistý prostor nebo čistou zónu. Tyto požadavky byly řešeny pomocí centrálního větracího systému a koncových HEPA filtračních vyústí - čistých nástavců. Tento systém je však náročný investičně i prostorově. Proto přichází s jiným řešením - autonomními laminárními jednotkami MAC 10.

Tyto prostorově nenáročné jednotky jsou vybaveny vlastním ventilátorem, patentovanou soustavou tlumících přepážek a zejména pak HEPA (na přání ULPA) filtrační vložkou. Pomocí jednotek MAC 10 lze v prostoru se základním větracím a klimatizačním zařízením vytvořit zónu s definovaným laminárním prouděním vzduchu s rychlostí 0,45 m/s v třídě čistoty 100 dle US FS209E, tj. třída čistoty vzduchu 2 podle ČSN 125310. HEPA filtrační vložka je schopna zachytit s účinností 99,99% částice s od 0,3 µm, ULPA filtrační vložka dodávaná na zvláštní požadavek pak zachycuje s účinností 99,999% částice o velikosti od 0,12 µm.

Zvláštní pozornost je věnována hlučnosti jednotek - při stanovené rychlosti laminárního proudu vzduchu 0,45 m/s nesmí úroveň akustického tlaku přesáhnout 55 dB ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Protože se rychlost proudu vzduchu může v závislosti na stupni zanešení filtru snižovat, jsou jednotky MAC 10 standardně vybaveny dvouotáčkovými motory s přepínačem, nebo na přání plynulým regulátorem otáček ventilátoru. Díky tomu je až do úplného vyčerpání filtrační kapacity HEPA vložky garantováno dosažení průměrné rychlosti laminárního proudu 0,45 m/s. Ventilátor je umístěn na straně vstupu vzduchu do filtru a nemůže tak ovlivňovat kvalitu filtrovaného vzduchu.

Jednotky MAC 10 lze sestavovat do filtračních polí, v příslušenství jsou moduly s osvětlením a moduly s ionizační tyčí pro odstranění zbytkového elektrostatického náboje vzduchu. Použití jednotek MAC 10 je velmi široké, jsou používány při výrobě mikroprocesorů, plošných spojů, televizních obrazovek, optiky, v potravinářském průmyslu, při výrobě léků i pro ambulantní zákrokové operační sály.

MAC 10 jsou vyráběny ve dvou provedeních - jako standardní jednotka s filtrační vložkou vyjímatelnou seshora, nebo jako provedení RSR s filtrační vložkou měnitelnou z čisté strany filtru, tj. zespodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTEK MAC 10

Stropní modul s vlastním ventilátorem (model MAC 10/STD a MAC 10/RSR) je modulární kompaktní jednotka, umožňující montáž do standardní stropní nosné soustavy T 1185x585 mm (přip. jiných velikostí na vyžádání). Celková výška kompletní jednotky (mimo výběrového příslušenství) je max. 330 mm. Ventilátor filtračního modulu je testován dle předpisu 89E4 s osvědčením C.E. dle norem EN.60-335-1, EN55-014, EN60-555-2, EN50-082-1.

Výkon

Jednotka musí splňovat nebo překračovat požadavky následujících průmyslových norem: - "Třída čistoty 100" (M3,5) vzduchu podle nejnovějších Federal Standard 209 (Airborne Particulate Cleanliness Classes) - I.E.S. "RP-2" (Filtrační zařízení s laminárním prouděním vzduchu).

Průměrná naměřená hodnota rychlosti vzduchu je 0,45 m/s ± 10%, měřeno 150 mm pod filtrem. Hladina hluku musí být přibližně 53 dB (měřeno ne více než 750 mm od povrchu filtru) s ventilátorem nastaveným na průměrnou rychlost proudění vzduchu 0,45 m/s. Celková hmotnost standardní jednotky (1185x585 mm) bez příslušenství dle výběru činí 29,3 kg. Jednotka je vybavena omyvatelným předfiltrem 406x590x12,7 mm - 40%, kategorie EU 5, z polyuretanové pěny (nedodává se u provedení s přípojkou na potrubí).

HEPA Filtr

Koncový (HEPA) filtr je výrobcem testován na účinnost 99,99% pro částice 0,3 µm a větších; netěsnosti jsou v souladu s nejnovějšími I.E.S. doporučenými zkušebními technikami. Filtračním médiem jsou skleněná mikrovlákna se separátory, utěsněná uvnitř hliníkového rámu s pryžovým těsněním. K ochraně povrchu filtru slouží děrovaný ocelový plech s epoxidovým nátěrem Na přání možno dodat ULPA filtry (s účinností 99,9995% pro částice 0,128 µm).
Tlakové ztráty: HEPA 88 Pa - 225 Pa při 0,45 m/s

                            ULPA 113 Pa - 225 Pa při 0,45 m/s

 

  Model MAC 10

VZDUCH VÝKON *  (m3/h)

JMENOVITÝ VÝKON MOTORU (W) PROVOZNÍ PROUD (A) ** PŘÍKON* (W) CITELNÉ TEPLO * (W)

ROZMĚRY

(mm)

VÁHA

(kg)

OTÁČKY 230V/50/60 Hz
NÍZKÉ VYSOKÉ 0,45 m/s max. ot. A B C
S T D 585x585 612 158 250 1,5/1,6 1,7/1,9 180 178 597 592 311 18,14
585x885 816 158 250 1,5/1,9 1,8/2,3 232 230 897 892 311 22,68
585x1185 1105 158 250 1,7/2,0 2,1/2,4 305 302 1197 1192 311 28,58
R S R 585x585 612 158 250 1,5/1,6 1,7/1,9 180 178 597 592 334 19,96
585x885 816 158 250 1,5/1,9 1,8/2,3 232 230 897 892 334 24,94
585x1185 1105 158 250 1,7/2,0 2,1/2,3 305 302 1197 1192 334 31,29

* při 0,45 m/s

** jmenovitý proud motoru je 1,7 A

V současné době jsou vyvinuty a dodávány laminární jednotky s označením MAC 10 IQ. Tyto přístroje jsou vybaveny ventilátorem se samočinně se regulujícím motorem, jehož otáčky a výkon se přizpůsobují stavu zanešení filtrační vložky a po celou dobu životnosti vložky je udržován konstantní průtok vzduchu a jeho výstupní rychlost 0,45 m/s. Tato jednotka má i sníženou hlučnost – jen 48 dB a její elektrický příkon je jen 80 W ( v provedení MAC 10 IQ 2x4).

HEPA filtr HOSPI- GARD

Mimo jednotek MAC 10, které jsou určeny pro filtraci přívodního vzduchu, byly dle speciálních požadavků zdravotnických zařízení vyvinuty jednotky typové řady HOSPI-GARD a ISOCLEAN, sloužící k bezpečnému vytváření izolačních nemocničních pokojů, nebo podtlakových izolačních pokojů. Jednotky jsou vybaveny HEPA nebo ULPA filtry, a umožňují pomocí regulovatelného množství přefiltrovaného vzduchu (do 20%), který je možné vyfukovat do odsávací větve běžného klimatizačního systému budovy nebo přímo do venkovního prostoru, vytvořit v nemocničním pokoji podtlak proti okolním prostorám pro zamezení možného šíření infekčních chorob (izolační pokoj). Zbylý přefiltrovaný vzduch (min. 80%) je pak vracen do prostoru pokoje a zabezpečuje snížení počtu choroboplodných zárodků ve vzduchu.