Klimatizace

Pro vytvoření příjemného klimatu v obytných prostorech, kancelářích, hotelech a společenských zařízeních dodáváme mobilní klimatizaci, okenní klimatizátory a klimatizační jednotky v provedení Split, dále pak centrální výrobníky studené vody s příslušnými vnitřními jednotkami - Fan Coil.

 

SPLIT klimatizační jednotky

Současná rostoucí poptávka po řízených klimatizačních systémech v domech, komerčních prostorách, kancelářích a veřejných budovách vyžaduje stále vyšší komfort a zlepšení životních podmínek. V tomto kontextu je systém “Total Split” nejracionálnější, efektivní a kompletní cestou k zajištění všech potřeb řízení klimatu.

Firma ECENA Liberec dodává ucelenou řadu kondensátorových a výparníkových jednotek, které jsou naprosto spolehlivé, spoří energii a respektují životní prostředí. Tato řada klimatizačních jednotek zahrnuje nástěnné jednotky, podokenní/podstropní jednotky, kazetové jednotky i mezistropní klimatizační jednotky. Jednotky jsou dodávány ve výkonové řadě od 2 do 16 kW chladícího výkonu.

Samozřejmostí je možnost provozovat klimatizační jednotky i v režimu “tepelné čerpadlo”, což přispívá značnou mírou k racionálnímu a ekonomickému provozu zařízení .K dosažení znatelné úspory energie při vysokém chladícím efektu používáme rotační a spirálové kompresory, které spotřebují méně proudu než konvenční reciproční pístové kompresory.

Velmi důsledně jsou dimenzovány kanály výměníků tepla, tím je zajištěna nízká tlaková ztráta vzduchu a je možno používat elektrické ventilátory s nízkou spotřebou proudu. Velmi tichý provoz, kvalita vzduchu a pečlivá konstrukce, to je kombinace zajišťující ochranu životního prostředí. Velmi tichý provoz kondensátorové i výparníkové jednotky je dosažen použitím rotačních a spirálových kompresorů, křídlových profilů oběžných kol ventilátorů a nízkých rotačních rychlostí. Kompresory a obložení jsou zvukotěsné, je použito speciálních nových zvuk pohlcujících materiálů.

Kvalita upravovaného vzduchu vzduchu je zvýšena filtrací a odvlhčením, jeho konečné parametry vyhovují nejpřísnějším evropským standardům co se týče zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Racionální velikost a nové konstrukční řešení umožňují použití jak vnitřních tak venkovních jednotek v každém prostředí.