Filtry průmyslové

             

Průmyslové filtrační jednotky jsou rozděleny dle použitého principu filtrace na elektrostatické filtrační jednotky a na filtrační jednotky s mechanickými filtračními elementy. Jednotlivá provedení se používají podle typu a množství znečišťujících látek ve vzduchu.

 

Obecně lze elektrostatické filtry upřednostnit pro filtraci velmi jemného prachu s nižší koncentrací (do 50 mg/m3 vzduchu), a pro filtraci vzduchu s příměsí kapalných, olejových částic. Mechanické patronové filtry jsou používány zejména pro filtraci vzduchu znečištěného prachem při vyšších koncentracích.