- mechanické

Vzduchové filtrační jednotky s mechanickými elementy používané pro filtraci vyšších koncentrací prachu ve vzduchu, jsou dodávány v stacionárním provedení. Součástí dodávaných jednotek je zařízení pro automatickou regeneraci filtračního média pomocí injekčního čistícího systému nebo impulsů tlakového vzduchu.

 

 

ODSAVAČE PRACHU "POC"

Jsou univerzální odsavače pro odsávání

- prachu

- kouře od svařování

- plynných škodlivin

Dodávají se v provedení s ručním nebo automatickým čištěním filtračního média.

Popis :

Průmyslové vzduchové odsavače POC s mechanickou filtrací škodlivin ze vzduchu jsou určeny pro práci ve standartním prostředí, bez nebezpečí výbuchu, při teplotách okolí od -20 do +40oC. Teplota odsávaného vzduchu nesmí překročit 80oC.

Odsavače v základním provedení jsou určeny pro odsávání a filtraci vzduchu s obsahem suchých, nelepivých kovových a nekovových prachů a drobných částic aerosolů velikosti zrna do 3 μm (EU 9).

V případě požadavku na záchyt jemnějších prachových částic, plynných škodlivin a svářečských dýmů a par do velikosti cca 0,1 μm (EU 10-11) lze jako součást odsavače zařadit před, případně za ventilátorovou komoru skříň II. stupně filtrace s příslušnými filtračními vložkami. V obou případech odlučivost pro uvedený druh a velikost nečistot min. 99,9%.

Odsavače se umísťují uvnitř budov anebo alespoň pod přístřešek chránící přístroj od působení povětrnostních vlivů (déšť, sníh atp.)

Funkce:

Znečištěný vzduch přiváděný do přístroje odsávacím potrubím (odsávacím ramenem) prochází nejprve prostorem zásobníku, kde dochází k odloučení těžších odsávaných částic vlivem gravitace a poklesem rychlosti proudění vzduchu. Následně vzduch prochází filtrační komorou s kapsovým textilním filtrem, který zachycuje nečistoty prachu , aerosolu atp., a ventilátorovou komoru na výtlak. Přefiltrovaný vzduch je možné mřížkou ve vrchním krytu přístroje vypouštět zpět do odsávaného prostoru, nebo vzduchotechnickým potrubím napojeným na vrchní kryt s nátrubkem odvádět mimo halu.

Technická data:

Typ odsavače

POC 6 POC 9 POC 14 POC 20

Rozměry (mm)

A 550 750
B 650 850
C 650 850
D 160 250
E 680 700
X 120 180
Y 50 100
L 1180 1600

Vzduchový výkon

Qv(m3h-1)±10%

600 900 1400 2000

Externí tlaková ztráta na sání

pc(Pa)±10%

1050 1200 1600 1800

Hlučnost

Lwa(Db/A/)

62 65 64 66

Filtrační plocha

(m2)

4,5 4,5 10 10

Třída filtrace

(EN 779, DIN 24 185)

EU 9 EU 9 EU 9 EU 9

Příkon motoru/napětí

(3x400 V, 50 Hz, 3 Ph)

0,55 0,7 1,5 2,2

Hmotnost cca.

(kg)

88 90 175 180
 

 

PATRONOVÉ ODSAVAČE PRACHU "POC - JET"

s automatickým čištěním filtračního média

Univerzální odsavače pro odsávání

- prachu, aerosolu

- kouře od svařování

- plasmových a kyslíkových řezacích strojů

Popis:

Patronové vzduchové odsavače POC-JET s mechanickou filtrací škodlivin ze vzduchu jsou určeny pro práci ve standardním prostředí, bez nebezpečí výbuchu, při teplotách okolí od -20 do +60oC. Teplota odsávaného vzduchu nesmí překročit +90oC. Skříň je zhotovena z ocelového plechu, svařena, s povrchovou úpravou práškovým epoxidovým emailem.

Odsavač je sestaven ze čtyř hlavních částí :

- filtrační komory s patronovými filtry

- komory ofuku se vzduchovými tryskami

- odhlučněné ventilátorové komory s krytem

- podstavce s výsypkou a zásobníkem prachu

V provedení POC 20 JET jsou odsavače vybaveny 2 ks filtračních patron, v provedení POC 30 JET pak jsou použity patrony 4.

Funkce:

Znečištěný vzduch přiváděný do filtrační komory přístroje odsávacím potrubím (odsávacím ramenem) je usměrňován přepážkami, které homogenizují proud vzduchu a současně snižují jeho rychlost. Těžké částice obsažené ve vzduchu jsou zde mechanicky odloučeny a vlivem gravitace padají přímo do prostoru výsypky, vzduch s lehčími částicemi prochází válcovými patronovými filtry, které zachycují zbylé částice prachu a aerosolů. Vyčištěný, přefiltrovaný vzduch prochází přes ventilátorovou komoru do výtlaku. Přefiltrovaný vzduch je možné mřížkou ve vrchním krytu přístroje vypouštět zpět do odsávaného prostoru, nebo vzduchotechnickým potrubím napojeným na vrchní kryt s nátrubkem odvádět mimo halu.

Jednotlivé části odsavače :

Filtrační komora je osazena svisle umístěnými filtračními patronami. Tyto patrony jsou upevněny horní částí na rámu komory pomocí hliníkových objímek pro snadnou demontáž a výměnu. Odsavače jsou vybaveny filtračními patronami DN 325, délky 1000 mm s velkou filtrační plochou ( 30 resp. 60 m2). Jsou určeny pro odsávání a filtraci vzduchu s obsahem kovových a nekovových prachů, kouře, dýmu, drobných částic a aerosolů, účinnost filtrace je 99 % pro částice větší než 3 μm (EU 10, 11). Tyto patrony jsou dodávány v několika provedeních podle druhu filtrovaného materiálu :
Příklady možného použití jednotlivých typů patron

 

Typ patrony Materiál Použití
LP 01S10S4N FE 2509/01 Svařování, plasmové řezání jemné broušení
LP 28P10N4N FE 2502 Mouka, tonery, barviva, uhelný prach
LP 30210S4N EF 2502 Grafit, cukry, laserové řezání plastů

 

Pravidelné čištění filtračních patron za provozu odsavače zajišťuje automatický pulsní čistící systém řízený elektronickým regulátorem, který je napojen na rozvod tlakového vzduchu (0,5 – 0,6 MPa).

 

Komora ofuku obsahuje dvojici vzduchových trysek, které ústí nad výstupem přefiltrovaného vzduchu z patron. Při čištění patron je využíváno efektu Venturiho trubice, kdy impuls tlakového vzduchu z trysky je usměrněn deflektorem ve vrchní části patrony pro dosažení maximálního čistícího účinku při malé spotřebě tlakového vzduchu. Na zadní stěně komory je připevněn zásobník tlakového vzduchu s elektromagnetickými ventily. Činnost ventilů je řízena elektronickým regulátorem na základě snímání tlakové ztráty patron nebo podle nastavených časových intervalů. Ovládací skříň regulátoru slouží současně pro ovládání chodu ventilátoru a je vybavena příslušnými jistícími a ovládacími prvky. Skříň je možno montovat buď přímo na odsavač nebo samostatně až do vzdálenosti 10 m.

Ventilátorová komora obsahuje radiální středotlaký ventilátor přímo poháněný asynchronním třífázovým jednootáčkovým přírubovým motorem. Ventilátorová komora je vylepena hlukově izolační hmotou a je opatřena odnímatelným předním panelem pro snadný přístup k ventilátoru.

 

Technická data:

Typ odsavače

POC 20 - JET POC 30 - JET

Vzduchový výkon

Qv (m3h-1)±10%

2000 3000

Externí tlak (na straně sání)

pc (Pa)±10%

1550 1750

Hlučnost

Lwa(Db/A/)

65 68

Počet filtračních patron

(ks)

2 4

Třída filtrace

(EN 779, DIN 24 185)

EU 10/11 EU 10/11

Filtrační plocha

(m2)

30 60

Příkon motoru/napětí

(3x400 V, 50 Hz, 3 fáze)

2,2 3

Elektrické krytí

IP 54 IP 54

Hmotnost cca.

(kg)

88 192

Hlavní rozměry (mm)

Výška

2920 3170

Šířka

750 1500

Hloubka

850 850

 

CARTMASTER 

Stacionární filtrační systém s filtrační patronou (na požadavek v provedení GoreTex) a plně automatickým systémem čištění filtru v závislosti na znečištění. Je zvláště vhodný pro použití s plně automatickými stroji s velkým provozním vytížením. To zahrnuje technologie řezání laserem, rytí laserem s velkým množstvím odpadu, leptání a obrábění. Vysoce kvalitní filtrační vložky zaručují vysokou účinnost zachycení prachu. Přístroj je vybaven funkcí čištění po ukončení provozu, po zastavení ventilátoru. Systém má jednu odsávací přípojku o průměru 160 mm a tři odsávací přípojky o průměru 50 mm, počítadlo provozních hodin a vizuální ukazatel stavu filtru. Částice prachu se shromažďují v kontejneru, prach je možno odstraňovat pomocí PE pytle vloženého do kontejneru. Přístroj může být osazen tlumičem hluku. Filtrační vložka s aktivním uhlím může být přizpůsobena pro selektivní filtraci plynů. Tento přístroj je možné modifikovat i pro další aplikace odsávání. Na požadavek je možno dodat upravenou jednotku s jinými filtračními médii nebo ventilátory.

FILTERCUBE 

Centrální jednotky pro různé aplikace odsávání. Filtrační systémy jsou vybaveny filtračními patronami BIA kategorie M s účinností filtrace větší než 99%. Proces čištění filtrů je ovládán mikroprocesorem řízeným POWER-SPRAY systémem, jednotka má zabudované ovládání ventilátoru a kontejner na prach. Všechny vnitřní prostory jednotky jsou snadno přístupné.

 

SORBČNÍ MECHANICKÉ VZDUCHOVÉ FILTRY

 

VZDUCHOVÝ FILTR AIRCLEAN MINI je výkonné zařízení s vysokým vzduchovým výkonem a co nejmenšími hodnotami hluku pro pracoviště v tichém prostředí. Úroveň hluku odpovídá přibližně úrovni osobního počítače. Použití čtyřstupňového filtračního systému umožňuje odsávání různých aplikací jako jsou: laserové systémy, dentální technologie, elektronický průmysl, opravny, lékařské technologie, nemocnice, dermatologie, kadeřnictví, atd. Svojí kompaktní konstrukcí může být filtr umístěn pod stolem nebo jako volně stojící stroj, který může mít odsávací ramena průměrů 50 mm –75 mm. Čtyři sací přípojky (2 x 50 mm; 2 x 71 mm; 1 x kombi-přípojka 50/75 mm) zajišťuje optimální řešení pro každé použití. Nové ovládání s grafickým displejem a foliovou klávesnicí je uživatelsky příjemné, stejně jako optické a akustické signály i textové údaje pro indikaci poruchy nebo požadavky na údržbu. Zařízení má vestavěné počítadlo provozních hodin. Součástí dodávky je konektor SUB-D9 pro připojení k externím strojům nebo ovládání více jednotek v režimu master-slave, jakož i dodatečné vstupy a výstupy jako „filtr je plný“, „alarm“, „externí start“, „zvýšit – snížit výkon sání“ . Konektor SUB-D9 lze vybavit adaptérem pro připojení přístroje k dalším systémům.

VZDUCHOVÝ FILTR AIRCLEAN MAXI - tento větší bratr zařízení MINI s dvojnásobným odsávacím výkonem a dvojnásobnou plochou filtru představuje zařízení pro odsávání několika míst s možností jejich přepínání . Výkonný stroj s vysokým vzduchovým výkonem a minimální hlučností pro pracoviště v tichém prostředí. Použití čtyřstupňového filtračního systému umožňuje odsávání různých aplikací jako jsou: laserové systémy, dentální technologie, elektronický průmysl, opravny, lékařské technologie, nemocnice, dermatologie, kadeřnictví, atd. Svojí kompaktní konstrukcí může být filtr umístěn pod stolem nebo jako volně stojící stroj, který může mít odsávací ramena průměrů 50 mm –100 mm. 7 odsávacích přípojek (4 x 50 mm; 2 x 71 mm; 1 x kombi-přípojka 100/50 mm) zajišťuje optimální řešení pro každé použití. Nové ovládání s grafickým displejem a foliovou klávesnicí je uživatelsky příjemné, stejně jako optické a akustické signály i textové údaje pro indikaci poruchy nebo požadavky na údržbu. Zařízení má vestavěné počítadlo provozních hodin. Součástí dodávky je konektor SUB-D9 pro připojení k externím strojům nebo ovládání více jednotek v režimu master-slave, jakož i dodatečné vstupy a výstupy jako „filtr je plný“, „alarm“, „externí start“, „zvýšit – snížit výkon sání“ . Konektor SUB-D9 lze vybavit adaptérem pro připojení přístroje k dalším systémům.

MECHANICKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ LMD 507 a LMD 508 

Mobilní, přenosné odsávací zařízení s vyměnitelnými, vysoce výkonnými filtry pro velmi jemné částice prachu obsažené v odsávaném vzduchu. Jednotka je vhodná pro svařovací pracoviště v kombinaci s odsávacím příslušenstvím pro svařovací nebo laserové systémy. Filtrační část je složena z předfiltru, vysoce účinného filtru pro velmi jemné částice a filtru s aktivním uhlím. Tento filtr je instalován odděleně pro snadnou výměnu náplně aktivního uhlí. Jednotka je vybavena monitorovacím systémem filtru, proudovou ochranou motoru s možností nastavení otáček, počítadlem provozních hodin času a novým typem těsnění filtru.Vysoce výkonné ventilátory zaručují extrémní sací výkon při nízké úrovni hluku. Jednotky LMD 507 a LMD 508 jsou dodávány s tlumičem hluku. Místo výstupní mřížky je možno namontovat hadici.

 

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ VZDUCHU M 3000

M3000 je těžký, výkonný průmyslový čistič vzduchu, zkonstruovaný pro ventilaci a odsávání nečistot. Je to ideální jednotka pro universální ventilaci (odstranění poletavých nečistot z ovzduší v závodech) nebo odsávání od zdroje nečistoty ( s potrubím pro individuální zdroj nečistoty). Může čistit vzduch od zplodin při svařování od olejového kouře/mlhy, kouře a prachu z kaučuku, od azbestového prachu/vláken, kouře a prachu z plastů, kouře z nafty, prachu z broušení, z pojiv, od tiskařských prachů, od prachu z konečných úprav optiky, a od dalších kouřů, prachů, plynů a par. Robustní a trvanlivý model M3000 se jednoduše instaluje a udržuje. Je konstruován pro použití kapsových filtrů s 65% nebo 95% skleněných mikrovláken, vysoce účinných filtrů HEPA a velkokapacitních modulů buď s aktivním uhlím nebo adsorbčních modulů s aktivním kysličníkem hlinitým Předfiltr je třeba vybrat vzhledem k individuální situaci každého podniku. Konečně, konstrukce M3000 umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu dostupných levných filtrů (kompletní výměna trvá méně než 3 minuty).


Jak jednotka pracuje:

M3000 využívá principu tzv. intercepční filtrace. Špinavý vzduch s nečistotami je nasáván do předfiltru, kde je zbavován větších částic prachu. Ve druhém stupni zachycují hluboké kapsové filtry ze skleněných mikrovlákem kouř a další nepatrné částice z proudu vzduchu při intercepci. Vlákna filtru jsou velmi malého průměru, zachycují a zadržují tyto malé částice, velký povrch filtru zajišťuje jeho dlouhou životnost a nízkou tlakovou ztrátu. Tichý ventilátor je vyvinut speciálně pro dvoustupňový filtrační systém a přispívá k dlouhé životnosti filtru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry: (mm) 1727 délka x 629 šířka x 660 výška
Instalace: závěsná, na stěnu nebo montáž do rámu
Váha jednotky: 147 kg, dopravní váha 207 kg (jednotka STD)
Ventilátor: řemenem poháněný, s klecovým vinutím s utěsněnými ložisky
Objem vzduchu: 2200 - 4000 m3/h Jednotka je výrobcem nastavena na 3650 m3/h
Jmenovitá hluková zátěž: 74 dB(A)
Možné provedení předfiltrů: skleněné vlákno, skládaný 610 mm výška, 610 mm šířka a 100 mm hloubka - STD, přídavný filtr (1 m2 ) z 50 mm silného polyesterového média - OPT, hliníkové síto 610 mm výška x 610 mm šířka x 50mm hloubka -STD, odlučovač kapek / 50 mm silné hliníkové síto - OPT 50 mm silná polyesterová vložka v kovovém rámu
Konstrukce hlavního filtru: Materiál: borosilikátové skleněné vlákno s polaminovanou zadní stranou Hořlavost: médium odpovídá rozsahu U.L. třídy 1 - zátěž testována dle normy U.L. 900 pro filtrační jednotky vzduchu Účinnost: do 95% testovaná metodou ASHRAE 52-76
Provedení hlavních filtrů: s 65% ní účinností filtrační kapsy s 95% ní účinností filtrační kapsy
Moduly na plyn/páry a zápach: 2 adsorpční moduly na jednotku aktivní vrstva asi 50 mm silná montáž na straně čistého vzduchu od kaps. filtru znovu naplnitelné, kapacita každého modulu: 17 kg akt. uhlí 22kg akt. kyslič. hlinitého

 (ZPĚT)

---